ლანჩხუთი, მუსხელიშვილის ქ. N 15

დრო: 2016-08-12 14:08:00

მიწის ფართობი: 5687 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 2253,2 კვ.მ.

კომუნიკაციები: შესაძლებელი კომუნიკაციების ადგილზე მიყვანა

საკადასტრო კოდი: 27.06.57.020

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი ინტერნატის შენობა, საჭიროებს შეკეთებით სამუშაოებს.

შეფასებულია: 124 200 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG