სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძველი სენაკი

დრო: 2016-08-12 14:08:00

მიწის ფართობი: 243528 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 35–ერთული შენობა ნაგებობა საერთო ფართით, 15634,25 კვ.მ. 

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია - არა, კანალიზაცია - კი, წყალი - კი, გაზი - არა

საკადასტრო კოდი: 44.04.29.311

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: შენობა–ნაგებობები სარეაბილიტაციოა, ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკა

შენიშვნა: მისასვლელი გზა ასფალტირებულია (სოფლის შიდა გზა)

შეფასებულია:2 158 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG