ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალი სოფელი

დრო: 2016-08-12 16:34:56

მიწის ფართობი: 101287 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 45.01.24.014; 45.01.24.015; 45.01.24.016; 45.01.24.017; 45.01.24.018; 45.01.24.021

შეფასებულია: 506 600 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG