ფოთი, კოკაიას ქუჩა

დრო: 2016-08-12 17:08:00

მიწის ფართობი: 44 694 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  04.01.03.743

შეფასებულია: 3 797 500 ლარი

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG