ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მამათი

დრო: 2016-08-12 17:22:50

მიწის ფართობი:  3735.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 - 1463.9 კვ.მ. N2 (ავზი) - 43.2 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  27.01.42.169

შეფასებულია: 148 300 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG