ხობის რაიონი, სოფელი შუა ხორგა

დრო: 2016-08-12 17:40:20

მიწის ფართობი:  1796 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 - 875 კვ.მ. N2 - 62.1 კვ.მ. (წყლის ავზი).

საკადასტრო კოდი: 45.16.21.098 

შეფასებულია:  52 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG