ქ. ახმეტა, უტო

დრო: 2016-08-15 14:08:00

მიწის ფართობი: 834 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 834 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი, გაზი - არ არის

საკადასტრო კოდი: 50.04.37.038

შეფასებულია: 15 012 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG