ქ. საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი

დრო: 2016-08-15 14:08:00

მიწის ფართობი: 1281 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი:  N1 - 96.9 კვ.მ., N2- 49.2 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 55.12.61.114

შეფასებულია: 8 577 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG