სიღნაღის რაიონი, სოფელი ვაქირი

დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი:  8000 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  56.02.54.067

შეფასებულია: 24 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG