დუშეთის რაიონი, დაბა ჟინვალი

დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი: 40000 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - N10

საკადასტრო კოდი: 71.52.08.019

შეფასებულია: საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე რეგისტრირებულია სერვიტუტის უფლება 568კვ.მ.-ზე (მოიცავს სავალდებულო გზას).

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG