დუშეთი, სოფელი მაღაროსკარი

დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი: 3799 კვ.მ

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 შენობის განაშენიანების ფართი 446 კვ.მ 

საკადასტრო კოდი: 71.60.28.042

შეფასებულია: 72 348  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG