მცხეთა, სოფელი წეროვანი

დრო: 2016-08-15 18:08:00

მიწის ფართობი: 5567 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:   72.08.25.383

შეფასებულია: 72 371  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG