ქალაქი გარდაბანი, სოფელი კაპანახჩი

დრო: 2016-08-16 15:00:19

მიწის ფართობი: 350000 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: არ არის განთავსებული

საკადასტრო კოდი: 81.15.20.316

შეფასებულია: 2 450 000 ლარად

გადაეცა: სააქციო საზოგადოებას "საქართველოს სათბურის კორპორაცია". ობიექტზე გაიხსნება მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობა.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG