რუსთავი, მშვიდობისა ქუჩა N2

დრო: 2016-08-16 15:16:37

მიწის ფართობი: 60 127 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 10.87 კვ.მ., N2 - 52.63 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 02.07.01.440

შეფასებულია: 361 034 ლარად

გადაეცა: შპს "რებას". ობიექტზე გაიხსნება სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმო.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG