გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი

დრო: 2016-08-16 15:29:28

მიწის ფართობი:  9269 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1- 2211 კვ.მ. N2 - 60 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.28.572

შეფასებულია:  271 670 ლარად

გადაეცა:  შპს "იბერია ევრო პრო"; ავეჯის, ასევე ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების მწარმოებელი საწარმო
ონლაინ კონსულტაცია
ENG