გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი, ვაზიანი

დრო: 2016-08-16 16:00:50

მიწის ფართობი: 14 265 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 -  673.44 კვ.მ. N2 - 89.90 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.10.28.591

შეფასებულია:   150 939 ლარად

გადაეცა: შპს "ჯი სი ჯი"; ბიტუმოვანი ნივთიერებების მწარმოებელი საწარმო.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG