გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი, ვაზიანი

დრო: 2016-08-16 16:11:44

მიწის ფართობი: 6818 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 -  42.25 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.10.28.593

შეფასებულია:   55 178 ლარად

გადაეცა: შპს "ჯი სი ჯი"; ბიტუმოვანი ნივთიერებების მწარმოებელი საწარმო.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG