მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ილმაზლო

დრო: 2016-08-16 16:08:00

მიწის ფართობი:  31232  კვ.მ.

სააკადასტრო კოდი:   83.06.05.966

შეფასებულია:  46 848 ლარად

გადაეცა:  შპს "კარიერი 2015"; ბუნებრივი ქვიშის წარმოება; მინერალური პროდუქტების საწარმო.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG