გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი

დრო: 2016-08-16 16:26:32

მიწის ფართობი: 101980.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21

საკადასტრო კოდი: 81.10.02.340

შეფასებულია: 627 352 ლარად

გადაეცა: შპს "მარტყოფის ბაგა"; მაღალეტქონოლოგიური და ინტენსიური ტიპის  მესაქონლეობის ფერმა (მერძეული).
ონლაინ კონსულტაცია
ENG