გარდაბანი, სოფელი თელეთი

დრო: 2016-08-16 16:29:57

მიწის ფართობი:  4358.00  კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1, N2 

საკადასტრო კოდი: 81.03.01.534

შეფასებულია:  35 780 ლარად

გადაეცა: შპს "როსტერს"; მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მეფრინველეობის საწარმო.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG