გარდაბანი, სოფელი მარტყოფი

დრო: 2016-08-16 00:00:00

მიწის ფართობი: 10054.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.27.937

შეფასებულია: 80 432 ლარად

გადაეცა: შპს „ჯორჯიან ინდასთრი“; ბიტუმოვანი ნივთიერებების მწარმოებელი საწარმო.
 




ონლაინ კონსულტაცია
ENG