რუსთავი

დრო: 2016-11-17 17:11:00

მიწის ფართობი:  97 621  კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები:  N1 -  36.41 კვ.მ. N2 - 5.58 კვ.მ. N3 - აუზი,  59,03 კვ.მ. N4 - აუზი, 58.20 კვ.მ. N5 - 39.15 კვ.მ. N6 - ნანგრევი, 1, 76 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  02.07.02.897

შეფასებულია:   585 726 ლარად

გადაეცა: სს რუსთავოილს“; ბიტუმოვანი ნივთიერებების წარმოება
ონლაინ კონსულტაცია
ENG