გარდაბანი, მარტყოფი, ვაზიანის დასახლება

დრო: 2016-11-17 17:11:00

მიწის ფართობი: 8816.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 რკინის კონსტრუქცია  - განაშენიანების ფართით 70,14კვ.მ.; N2 – 1181,24კვ.მ.; N3 – 153,45კვ.მ.; N4 – 455,71 კვ.მ.; N5 – 23,97კვ.მ.;  N6 – 17,35 კვ.მ.; N7 – 58,51 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 81.10.28.262

შეფასებულია: 154 244 ლარად

გადაეცა: შპს „ზ.ნ. ინოვაცია ჯორჯიას“; პლასტმასის წარმოება 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG