ინვენტარიზაციის პროექტის მიზანია საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღმოჩენა, აღწერა, რეგისტრაცია. პროექტი თბილისში მიმდინარეობს 2013 წლიდან, ხოლო რეგიონებში 2015 წლის მარტიდან.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG