იურიდიული დეპარტამენტის სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

სამეგრელო-გურია-ზემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი