მომსახურების მხარდაჭერის დეპარტამენტის სახელმწიფო საწარმოთა მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის იურიდიული მრჩეველი

იმერეთ-რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი

იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი