თბილისის მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი

 

იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი