ეკატერინე სისაური

 სააგენტოს თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი

1981 წლის 10 დეკემბერი

განათლება

2006 - 2008 - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, საქართველო,სახელმწიფო მმართველობა, საჯარო მმართველობა
მაგისტრი;
1999 - 2004 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,სამართალმცოდნე, იურიდიული ფაკულტეტი
მაგისტრი;

გამოცდილება

2015 წლის მარტიდან სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე;

2013 - 2014  - თავმჯდომარის პირველი მოადგილე,  სსიპ  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

2012 - 2013 - თბილისის ფილიალის მენეჯერის მოადგილე, სსიპ იუსტიციის სახლი;

2008 - 2012 - უფროსი (მთავარი თანაშემწე), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, უფროსის ადმინისტრაცია;

2007 - 2008 - უფროსის მოადგილე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, იურიდიული განყოფილება;

2007 - სექტორის უფროსი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის  განყოფილების, საკუთრების უფლების გადაცემისა და სარგებლობის უფლების რეგისტრაციის სექტორი;

2007 წელი - სამგორი-ნაძალადევის სექტორის უფროსი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, რეგისტრაციის სამსახური;

2006 - 2007 - უფროსი (სახელმწიფო რეგისტრატორი), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, სამგორი-ნაძალადევის სექტორი;

2006 - კოორდინატორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგიტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური;

2005 - 2006 - კოორდინატორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის აპარატი;

2004 - 2005 წელი - იურისტი (უფროსი სპეციალისტი), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამსახური;

ტრენინგები და სერტიფიკატები

2011 ნოემბერი - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგი;
2007 ივნისი - პარტნიორები და საქართველო, ტრენინგი ეფექტური მომსახურება;
2004 აგვისტო - იუსტიციის საბჭო, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი;
2004 აგვისტო - იუსტიციის საბჭო, პროკურატურის თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი;

ოჯახური მდგომარეობა

დაქორწინებული, 3 შვილი