მისამართი: ილია ჭავჭავაძის 49ა

ტელეფონი: 1420

ელექტრონული ფოსტა: info@nasp.gov.ge

ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურება

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაცია, ექსპერტიზა-უტილიზაცია