ირაკლი შენგელია

სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი

1984 წლის 24 ივლისი

განათლება

2006 - 2010 წ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა, სამართლის დოქტორი;

2001 - 2006 წ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტი, სამართალმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება

2015 წლის 7 აპრილიდან - დღემდე - თავმჯდომარის მოადგილე, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

2014 - 2015 - თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

2014 - 2015 - დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი;
2013 - 2014 - დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მობილური ჯგუფი (დეპარტამენტი);
2012 წელი - თავმჯდომარის მრჩეველი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
2012 წელი - თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტო;

2011 – 2012 - სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრივატიზების დეპარტამენტის ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობის სამმართველო;

2010 – 2011 - სამმართველოს უფროსი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის სამმართველო;

2010 წელი - სამმართველოს უფროსი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტოს დარგობრივი ეკონომიკის სამმართველო;

2010 წელი - სამსახურის უფროსი, სსიპ -  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გირავნობის, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის სამსახური;

2009 – 2010 - ასისტენტი, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგისტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური;

2008 – 2009 - განყოფილების უფროსი, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება;


2007 – 2008 წელი - შტატგარეშე მოსამსახურე, სსიპ  - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება.

უნარ-ჩვევები

ქართული (მშობლიური), ინგლისური

კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.