რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2020  წელი  IV კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2020  წელი  II  და  2020 წელი III კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2019 წელი  IV  და  2020 წელი Iკვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2019 წელი  III კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2019 წელი  II კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2019 წელი  I კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2018 წელი  IV კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2018 წელი  III კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2018 წელი  II კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2018 წელი  I კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2017 წელი  IV კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2017 წელი  II და III კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2017 წელი პირველი კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2016 წელი მეოთხე კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2016 წელი მესამე კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2016 წელი პირველი და მეორე კვარტალი)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2015 წელი  მეოთხე კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2015 წელი მესამე კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2015 წელი მეორე კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2015 წელი პირველი კვარტალი)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვები (2017 წელი)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვები (2014 წელი)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვები (2014 წელი)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვები (2014 წელი)

 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვები (2013 წელი)

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვები (2013 წელი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (2014 წელი)