სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის საინფორმაციო და დისტანციური მომსახურების სამსახურის უფროსი

 

მომსახურების მხარდაჭერის დეპარტამენტის სახელმწიფო საწარმოთა მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი