იყიდება მცხეთაში, სოფელ ნაფეტვრებში მდებარე 1191.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

დრო: 2017-02-13 12:02:00

მცხეთაში, სოფელ ნაფეტვრებში მდებარე 1191.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
მცხეთაში, სოფელ ნაფეტვრებში მდებარე 1191.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
მცხეთაში, სოფელ ნაფეტვრებში მდებარე 1191.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

კატეგორია: არასასოფლო-სამეურნეო

რეგიონი: მცხეთა-მთიანეთი

განკარგვის ფორმა: იყიდება

ფართობი: 1191 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 72.16.12.444

საწყისი ფასი: 22000 ლარი

ბიჯი: 500 ლარი

გარანტია: 2200 ლარი

აღნიშნული ქონებით დაინტერესების შემთხვევაში განცხადებით შეგიძლიათ მიმართოთ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მომსახურების ცენტრებს  და სსიპ იუსტიციის სახლის ფილიალებს.  რის შემდგომაც  ქონების განკარგვა შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონული აუქციონის ფორმით.
უკვე გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება კი შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.eauction.ge. საიტზე რეგისტრაცია უფასოა.
 ზოგადი ინფორმაცია: 
,,სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით სახელმწიფო ქონების განკარგვა შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონული აუქციონის ფორმით. თუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება არ გაიყიდა/არ გადავიდა სარგებლობაში, დასაშვებია მისი საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვა.  
ელექტრონული აუქციონი შეიძლება გამოცხადდეს: 
• პრივატიზების მიზნით;
• სარგებლობაში გადაცემის მიზნით; 
• მართვის უფლების გადაცემის მიზნით; 
ელექტრონული აუქციონი შეიძლება გამოცხადდეს პირობიანი და უპირობო ფორმით. 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სატელეფონო და დისტანციური მომსახურების  სამსახურს ნომერზე: (+995) 32 298 11 11.