სააგენტოს სერვისები უკვე MY.GOV.GE–ზეა ხელმისაწვდომი

დრო: 2018-09-19 00:09:00

ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალის (MY.GOV.GE) საშუალებით თქვენ უკვე შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად ისარგებლოთ სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2 სერვისით:1. სახელმწიფო ქონების სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის გაცემა; 2. ღიობების ტერასების, აივნების ან/და სხვა სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობის გაცემა.

შეგახსემებთ, რომ პორტალი წარმოადგენს საჯარო და კერძო სექტორში არსებული ელექტრონული სერვისების ერთიან ვებ-პორტალს, სადაც მოქალაქეებს „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ შეუძლიათ მიიღონ სხვადასხვა ციფრული სერვისები. სააგენტო მომავალშიც გავაგრძელებთ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან აქტიურ თანამშრომლობას და მომხმარებელს პერიოდულად შევთავაზებთ დამატებით ელექტრონულ სერვისებს.