სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის  ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის  ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის  ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის  ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის  ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის  ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის  ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის 6 თვის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2017  წლის სამოქმედო გეგმა

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2016 წელს  გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის  I და II  კვარტალში გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წელს  გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის II კვარტალში გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის III კვარტალში გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის II კვარტალში გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2013 წლის ანგარიში