დასავლეთ საქართველოს რეგიონული დეპარტამენტის რეგიონული მენეჯერი - ფოთი