რთული შემთხვევების მართვის დეპარტამენტის მიწის კუთვნილების განსაზღვრის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

რთული შემთხვევების მართვის დეპარტამენტის მიწის კუთვნილების განსაზღვრის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

რთული შემთხვევების მართვის დეპარტამენტის მიწის კუთვნილების განსაზღვრის სამსახურის შტატგარეშე მომუშავე

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - ფოთი

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (ამზომველი)