ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში“ კონკურსის ჩატარების წესსა და კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესს:  

ბრძანებულება კონკურსის წესის შესახებ

კონკურსის გასაჩივრების წესი

 

კონკურსის შედეგები 

2024 წელი II  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2024 წელი I  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2023 წელი IV  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2023 წელი III  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2023 წელი II  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2023 წელი I  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2022 წელი IV  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2022 წელი III  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2022 წელი II  კვარტალი კონკურსის შედეგები

2022 წელი I კვარტალი კონკურსის შედეგები

2021 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები

2021 წელი III კვარტალი კონკურსის შედეგები

2021 წელი II კვარტალი კონკურსის შედეგები

2021 წლის I კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი არ გამოცხადებულა

2020 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები

2020 წელი III კვარტალი კონკურსის შედეგები

2020 წელი II კვარტალი კონკურსის შედეგები

2020 წელი I კვარტალი კონკურსის შედეგები

2019 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები

2019 წელი III კვარტალი კონკურსის შედეგები

2019 წელი II კვარტალი კონკურსის შედეგები

2019 წლის I კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში კონკურსის წესით ვაკანტურ თანამდებობაზე დაინიშნა ერთი ადამიანი

2018 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები

2018 წლის III კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი არ გამოცხადებულა

2018 წელი II კვარტალი კონკურსის შედეგები

2018 წელი I კვარტალი კონკურსის შედეგები

2017 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები

 2017 წელი II და III კვარტალი კონკურსის შედეგები

2017 წლის I კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში კონკურსის წესით ვაკანტურ თანამდებობაზე დაინიშნა ერთი ადამიანი

2016 წლის IV კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი არ გამოცხადებულა

2016 წლის III კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი არ გამოცხადებულა

2016 წელი I და II კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

2015 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

2015 წელი III კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

2015 წელი II კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

2015 წელი I კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)