მისამართი: 0179,  თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N49ა

ტელეფონი: 1420

ელ-ფოსტა: info@nasp.gov.ge