გიორგი დუგლაძე

სააგენტოს თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი და ადგილი

1983 წლის 15 მარტი

თბილისი, საქართველო

განათლება

2000 – 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   - ბაკალავრიატი საერთაშორისო ეკონომიკურ სამართალში

2006 წ. ივლისი 2005 – 2008 ნორვიჩის უნივერსიტეტი  - ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობებში. 2008 წ; მიმართულება: ეკონომიკა

სამუშაო  გამოცდილება

2008 – 2009  ს.ს “გომის სპირტისა და არყის კომპანია“  -   თანამდებობა -  საერთაშორისო ბიზნეს განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი

 2009.02- 2009.10 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო  -  თანამდებობა - ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2010. - 2013      გაზეთი ნიუ იორკ თაიმსი  - თანამდებობა - გაზეთ “The New York Times”-ის საქართველოს წარმომადგენლობის კომერციული       დირექტორი

2013.04 – 2014.05   ს.ს „საქართველოს რკინიგზის“  მიერ დაფუძნებული კომპანია შ.პ.ს „ჯორჯია ტრანზიტი“- თანამდებობა - ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი

2014.05 – 2018.04 ს.ს „საქართველოს რკინიგზის“  მიერ დაფუძნებული კომპანია შ.პ.ს „ჯიარ ტრანზიტი“ - თანამდებობა - დირექტორის მოადგილე; თანამდებობა - სატენდერო კომისიის თავჯდომარე

2018.05 – 2018.11  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო - თანამდებობა - გენერალური დირექტორი          

2018.11 –  დღემდე  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო  -  თანამდებობა - თავმჯდომარე          

უნარ-ჩვევები

ენები: ქართული, ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად).

კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.

ჯილდოები

ნორვიჩის უნივერსიტეტი. წლიური აკადემიური სტიპენდია 15,000 აშშ დოლარი 2005 -2008 წლებში.

ნორვიჩის უნივერსიტეტი. წლიური გრანტი 5000 აშშ დოლარი 2005 -2008 წლებში, სპორტულ   ღონისძიებებში მიღებულ მონაწილეობისათვის, (ჭიდაობა).

 

იოსებ ოქრომელიძე

სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი:

1978 წლის 09 თებერვალი
განათლება
1995 წ. - 1999 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ბაკალავრის სრული კურსი.
2003 - 2006 წ. - თბილისის სამართლისა და საგარეო-ეკონომიკურ ურთიერთობათა უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია იურისტი
2003 წ. 06.10-17.10 - ნატოს სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთთანამშრომლობის კურსი, (თურქეთი, ქ.ანკარა)
2005 წ. 03.01 – 18.04 - საერთაშორისო ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი (ლიტვა, ქ. ვილნიუსი)

სამუშაო  გამოცდილება
01.2019 წ. - დღემდე სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
11.2018 წ. – 01.2019 წ. - სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
07.2018 წ. - 11.2018 წ. - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო- ეკონომიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე;
02.2018 წ. – 07.2018 წ. - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;
03.2016 წ. – 02.2017 წ. - გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი;
09.2015 წ. – 02.2018 წ. - გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე;
08.2015 წ. – 09.2015 წ. - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  გამგებლობაში მყოფი შპს „საქართველოს მელიორაცია“ შესყიდვების სამსახურის უფროსი;
04.2015 წ. – 07.2015 წ. - გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი;
09.2008 წ. – 03.2015 წ. - საქართველოს დაზვერვის სამსახური, სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;
06.2007 წ. – 08.2008 წ. - საქართველოს კონტროლის პალატა მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;
06.2005 წ. – 06.2007 წ. - სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტოს სიტუაციური ცენტრის“ ინფორმაციული განყოფილების სპეციალისტი;
02.2003 წ. – 05.2005 წ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის  საერთაშორისო სამართლებრივი სამმართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების მომზადების განყოფილების სპეციალისტი, თავდაცვის  პოლიტიკისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამართლებრივი სამმართველოს საერთაშორისო სამართლებრივი ანალიზის განყოფილების უფროსი ოფიცერი;

უნარ-ჩვევები
ენები: ქართული, ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად).
კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.

ჯილდოები და სხვა მიღწევები
03.2007- 05.2007 - შპს ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი, ბუღალტრული აღრიცხვების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი;
01.2005 – 04.2005 - ლიტვის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრო, საერთაშორისო ინგლისური ენის კურსი.
10.2003 – 10.2003 - თურქეთის სასწავლო ცენტრი, ნატოს სამხედრო-სამოქალაქო (CIMIC) ურთიერთობების კურსი.

გენადი ლებანიძე

სააგენტოს  თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი 

1981 წლის 2 ნოემბერი

განათლება

09.2016 - 08.2018 - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი;

09.1999 - 06.2003 -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი,  ბაკალავრი;

სამუშაო  გამოცდილება

06.2020 -  თავმჯდომარის მრჩეველი, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

05.2019  - 11.2019  - თავმჯდომარე, საქართველოს ინტელეტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი";

05.2018 -  05.2019  - დირექტორის მოადგილე, სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ დაფუძნებული შპს “ჯიარ ტრანზიტი“;

10.2015 - 04.2018  - საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი, სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ დაფუძნებული შპს “ჯიარ ტრანზიტი“;

06.2014 - 09.2015  -  ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი, სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ დაფუძნებული შპს “ჯორჯია ტრანზიტი”;

02.2013 - 04.2014  - თანადამფუძნებელი - პროექტის კოორდინატორი, ასოციაცია “Georgien’s Brücke” (Georgian Bridge) Germany;

01.2013 - 01.2014  - შესყიდვების მენეჯერი, LTD “Zicc Germany”;

02.2011 - 12. - HR ოფიცერი, LTD “Ocean International“, Germany;

03.2004 - 12.2010  - სხვადასხვა ხანგრძლივობით, განსხვავებული მიმართულებებით (ლოგისტიკა, ხარისხის კონტროლი, წარმოება), Daimler AG Germany;

უნარ-ჩვევები

ინგლისური; რუსული; გერმანული;

კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.

ჯილდოები და სხვა მიღწევები

07.2014-08.2014  - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, სახელმწიფო შესყიდვების კურსი;

12.2012-12.2012 - ტუბინგენის უნივერსიტეტი,  გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები;

 11.2010-11.2010 - Test DaF,  გერმანული ენის სერთიფიკატი;

ირაკლი შენგელია

სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი

1984 წლის 24 ივლისი

განათლება

2006 - 2010 წ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა, სამართლის დოქტორი;

2001 - 2006 წ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტი, სამართალმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება

2015 წლის 7 აპრილიდან - დღემდე - თავმჯდომარის მოადგილე, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

2014 - 2015 - თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

2014 - 2015 - დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი;
2013 - 2014 - დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მობილური ჯგუფი (დეპარტამენტი);
2012 წელი - თავმჯდომარის მრჩეველი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
2012 წელი - თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტო;

2011 – 2012 - სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრივატიზების დეპარტამენტის ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობის სამმართველო;

2010 – 2011 - სამმართველოს უფროსი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის სამმართველო;

2010 წელი - სამმართველოს უფროსი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტოს დარგობრივი ეკონომიკის სამმართველო;

2010 წელი - სამსახურის უფროსი, სსიპ -  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გირავნობის, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის სამსახური;

2009 – 2010 - ასისტენტი, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგისტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური;

2008 – 2009 - განყოფილების უფროსი, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება;


2007 – 2008 წელი - შტატგარეშე მოსამსახურე, სსიპ  - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება.

უნარ-ჩვევები

ქართული (მშობლიური), ინგლისური

კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.

ლევან დათაშვილი

სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი და ადგილი
1989 წლის 30 მარტი
თბილისი, საქართველო
განათლება
09.2011 - 08.2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი,  იურისტი. მაგისტრი;
09.2006 - 07.2010 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სამართლის ფაკულტეტი, იურისტი, ბაკალავრი;
სამუშაო გამოცდილება
04.2021 - - დღემდე - თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
10.2016 - 04.2021  - რთული შემთხვევების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
11.2013 - 10.2016 პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
09.2012 - 11.2013 პრივატიზების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო";
07.2012 - 09.2012 - იურიდიული სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ , , საწარმოთა მართვის სააგენტო;
08.2011 - 07.2012 - მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, პრივატიზების დეპარტამენტი, ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობის სამმართველო;
03.2011 - 08.2011 პრაქტიკანტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, პრივატიზების დეპარტამენტი, ტერიტორიულ ორგანოებთან  ურთიერთობის სამმართველო; 
ენები 
რუსული, ინგლისური;
კომპიუტერის ცოდნა:
 პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.
ტრენინგები, სხვა მიღწევები
05.2014-05.2014 - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, კომპლექსური გაყიდვები;
05.2010-07.2010 სს საქართველოს ბანკი; ქ. თბილისის სათაო ოფისი, იურიდიული დეპარტამენტი, სტაჟირება სასამართლოებთან ურთიერთობის განხრით;
03.2009- 08.2009 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია, სტაჟირება;
03.2008-07.2008 - ESM-ისა და AG ჯგუფის ერთობლივი სასწავლო ცენტრი, ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები;