საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები სახელმწიფო საწარმოებში