საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:
ლალი ჭელიძე –  კორესპონდენციის მართვის სამსახურის უფროსი
lchelidze@nasp.gov.ge