"100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს" კამპანიის ფარგლებში წარმოდგენილია ქვეყნის მასშტაბით არსებული საინვესტიციოდ მიმზიდველი უძრავი ქონების ნუსხა. საპრივატიზებო ობიექტები გარდა სხვადასხვა მახასიათებლებისა, მოიცავს განვითარების სავარაუდო შესაძლებლობას.

გამარტივებული საპრივატიზებო პროცედურების მეშვეობით ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს მიმდინარე  ელექტრონულ აუქციონში.                        

 

2021 წლის აუქციონების შედეგები 

2022 წლის აუქციონების შედეგები

2023  წლის აუქციონების შედეგები

2024  წლის აუქციონების შედეგები

მიმდინარე აუქციონები