ქალაქი ქარელი, ვაჟა-ფშაველას ქ. 117

დრო: 2018-02-19 16:02:00

მიწის ფართობი: 11832  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.517

შენობა-ნაგებობები: N1- N3

შეფასებულია:  112 138  ლარად 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG