ქალაქი თბილისი, ორხევის დასახლება

დრო: 2018-05-29 12:05:00

მიწის ფართობი:  4800.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 N2

საკადასტრო კოდი: 01.19.16.002.152

შეფასებულია: 288 850  ლარად

გადაეცა: შპს „კომპავა ჯორჯიას“
ონლაინ კონსულტაცია
ENG