ქ. გორი, სუხიშვილების ქ. N2

დრო: 2018-08-01 09:08:00

მიწის ფართობი: 5550 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 66.45.10.019

შეფასებულია:  217 457 ლარად

შენიშვნა: მიწის ნაკვეთი ფართით 112 კვ.მ. დატვირთულია სერვიტუტის უფლებით.

საპრივატიზებო უძრავ ქონებაზე ფიქსირდება უკანონო სარგებლობა, ამასთან, ტერიტორიაზე განთავსებული მოძრავი ნივთები არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG