თბილისი, იპოლიტ-ივანოვის ქუჩა N12

დრო: 2018-12-28 14:57:54

მიწის ფართობი:  3507.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1- N2

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.029.318

შეფასებულია:  307 538 ლარად

გადაეცა: გადაეცეს შპს „გლას სერვისს“
ონლაინ კონსულტაცია
ENG