გარდაბანი, სოფელი წალსაყური

დრო: 2016-08-16 15:58:57

მიწის ფართობი: 15074 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 46.65 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  81.03.01.519

შეფასებულია:  54 625 ლარად

გადაეცა: შპს "ფერტიბერიას"; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველების, ფრინველებისა და თევზების საკვების მწარმოებელი საწარმო.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG