გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ გუმათში განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2019-02-11 12:02:00

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ გუმათში მდებარე 2 ერთეული ჯამში 10.5163 ჰა სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 29.03.37.131 და ს/კ 29.03.37.099)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 


 

გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით ჩხოროწუს მუნიციპალიტეტში, სოფელ მუხურში განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2019-02-11 12:02:00

ჩხოროწუს მუნიციპალიტეტში, სოფელ მუხურში მდებარე 8 (რვა) ერთეული (ჯამში: 33.0151 ჰა)  სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) მიწის ნაკვეთი (48625 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.036; 44979 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.038; 31489 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.040; 50852 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.041; 28584 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.046; 62185 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.047; 19005 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.049 და 44432 კვ.მ. ს/კ 46.10.37.050)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 

გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ მათხოჯში განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2019-02-11 10:02:00

ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ მათხოჯში მდებარე 102569 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ნაკვეთი (ს/კ 37.04.34.447)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 


 

 


 

გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ რიყეში განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2019-01-25 11:01:00

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ რიყეში მდებარე 4 ერთეული ჯამში 14.2962 ჰა სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 43.09.41.114; 43.09.41.115; 43.09.41.009 და 43.09.41.135)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 

გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მანდაეთში, განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-06-11 10:06:00

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მანდაეთში მდებარე 50000 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 38.14.32.283)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 

გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მანდაეთში, განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-06-11 10:06:00

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მანდაეთში მდებარე 70000 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 38.14.32.282);

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 

გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მანდაეთში, განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-06-11 10:06:00

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მანდაეთში მდებარე 72100 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 38.14.32.093)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 

გადაეცა

Transferred

გაიცემა იჯარით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მამათში, განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-06-07 11:06:00

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მამათში მდებარე 50763 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.01.44.390)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 

გადაეცა

Transferred

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნაფიჩხოვოში განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-05-30 16:05:00

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნაფიჩხოვოში მდებარე 99895 კვ.მ. (ს/კ 46.08.34.016) და 83754 კვ.მ. (ს/კ 46.08.34.017) სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (ჯამში: 18.3649 ჰა).

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

 

გადაეცა

Transferred

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ანასეულში განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-05-30 16:05:00

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ანასეულში მდებარე 3 (სამი) ერთეული (ჯამში: 5.9733 ჰა) სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (26.26.50.151; 26.26.50.150 და 26.26.50.147)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;


 

გაიცემა იჯარით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნაფიჩხოვოში, განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-03-26 11:03:00

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნაფიჩხოვოში მდებარე 39200 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 46.08.35.043)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

გაიცემა იჯარით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დედალაურში, განთავსებული უძრავი ქონება
დრო: 2018-03-16 11:03:00

ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დედალაურში მდებარე 565510 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N37.06.32.199)

ობიექტი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი.

 • პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
 • იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია შემდეგი პირობებით:

- იჯარის ვადა - 25 წელი;

- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;

- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ;

ENG