შეხვედრა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო, გურია ზემო-სვანეთის მომსახურეობის ცენტრის უფროსთან

დრო: 2017-12-11 17:06:14

 შეხვედრა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს   სამეგრელო, გურია ზემო-სვანეთის მომსახურეობის ცენტრის უფროსთან

სამეგრელო-ზემო სვანეთს გუბერნატორი ლევან შონია და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო, გურია ზემო-სვანეთის მომსახურეობის ცენტრის უფროსი გოჩა კანკავა მუნიციპალიტეტების მერებს შეხვდნენ.

სამუშაო შეხევდარზე, მუნიციპალიტეტიების მერიებიდან, სახელმწიფო ქონების განკარგვის (პრივეტიზება/იჯარა) თაობაზე განსახიორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ ისაუბრეს.